Mô-đun xác định lỗi bảng mạch (BFL)

BFL có mục đích thử nghiệm các IC số TTL / CMOS. BFL bao gồm 64 kênh thử nghiệm, giải pháp kiểm tra chức năng (trong mạch/ngoài mạch), kiểm tra kết nối và kiểm tra điện áp cũng như phân tích V/I và kiểm tra nhiệt. Có thể kết hợp tối đa 4 mô-đun với nhau để cung cấp 256 kênh thử nghiệm.

Tính năng Thông số
  • Kiểm tra trong mạch (các họ TTL/CMOS)
  • Trình tạo đồ họa cho các vectơ thử nghiệm tùy chỉnh
  • Kiểm tra kết nối, điện áp, nhiệt, và tín hiệu V-I
  • Số kênh I/O: 64-256
  • Tốc đội thay đổi: >100V/µs
  • Nhận đầu vào: +/-10V
  • Dòng ngắn mạch: 7A
  • Bảo vệ điện áp: 7V
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn