Mô-đun cấp nguồn biến thiên

VPS Nguồn cung cấp thay đổi,cấp điện áp cần thiết cho thiết bị đang được kiểm tra và cho phép các mô-đun SYSTEM 8 khác được sử dụng để phát hiện lỗi. Vì nó được điều khiển bởi phần mềm SYSTEM 8, VPS có thể được bật / tắt tự động và điện áp yêu cầu có thể được sửa đổi trong TestFlow.

Ba điện áp đầu ra được biến đổi trong cả điện áp và dòng điện làm cho Mô-đun nguồn thay đổi phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau

Tính năng Thông số
– Điều chỉnh bảo vệ quá áp (cung cấp từ 2,5 đến 6V)
– Điều chỉnh giới hạn dòng điện (-24V đến 0V và 0V đến + 24V)
Trình quản lý TestFlow
Cung cấp nguồn
Đầu ra điện áp thấp cho mạch kỹ thuật số
Điện áp 2.5V đến 6V lập trình
Độ phân giải 0.01V
Ngưỡng quá áp 3V đến 7V
Độ phân giải 0.1V
Dòng: 5A
Dòng ngắn mạch: 7A
Thời gian ngắn mạch không xác định (tự động khôi phục)
Tải quy định 0.5% (20% đến 80% tải thay đổi)
Điện áp gợn 80mV pk-pk max
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn