E5260A IV Analyzer / 8 Slot Precision Measurement Mainframe

Số đầu vào tối đa8
Mô đun khả dụngHPSMU;MPSMU
Độ phân giải đo tối thiểu5 pA / 100 uV
Khoảng hoạt động-200 V tới +200 V; -1 A tới +1 A
Sử dụng tốt khiPerforming high speed component test
Đặc tính quan trọng• Đo một chiều chính xác, code tương thích với  4142B 

Nội dung Document Library…