Bộ phân tích chính xác E5270B / Khung đo chính xác 8 khe cắm

Số đầu vào tối đa8
Mô đun khả dụngHPSMU ;ASU; HRSMU;MPSMU
Độ phân giải đo tối thiểun/a
Khoảng hoạt động-200 V tới +200V; -1 A tới +1 A
Sử dụng tốt khin/a
Đặc tính quan trọng• Đo một chiều chính xác, code tương thích với  4142B
 • Lựa chọn mạch với phép đo CV và IV

Nội dung Document Library…