Bộ phân tích IV 2 kênh E5263A , bộ quan trắc nguồn công suất cao và vừa

Số đầu vào tối đa2
Mô đun khả dụngHPSMU;MPSMU
Độ phân giải đo tối thiểu0
Khoảng hoạt động-200 V tới +200 V; -1 A tới +1 A
Sử dụng tốt khin/a
Đặc tính quan trọng• Đo một chiều tốc độ cao 
• Giải pháp hiệu quả về giá
• Cấu hình 2 kênh cố định

Nội dung Document Library…