E5262A – Bộ phân tích IV 2 kênh / Quan trắc nguồn

Số đầu vào tối đa2
Mô đun khả dụngMPSMU
Độ phân giải đo tối thiểu5 pA / 100 uV
Khoảng hoạt động-100 V tới +100 V; -200 mA tới +200 mA
Sử dụng tốt khiKiểm tra các thiết bị terminal như LED, Diode., hoặc linh kiện RF
Đặc tính quan trọng•Đo một chiều tốc độ cao
 • Giải pháp hiệu quả về giá
 • Cấu hình 2 kênh cố định

Nội dung Document Library…