Máy phát xung


Deprecated: wp_make_content_images_responsive đã bị loại bỏ từ phiên bản 5.5.0! Hãy sử dụng wp_filter_content_tags(). in /home/admin/web/asic.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Sản phẩm máy phát xung
Keysight Technologies cung cấp danh mục giải pháp kích thích toàn diện nhất cho việc tạo ra các dạng sóng kỹ thuật số và tín hiệu tương tự. Các thiết bị Keysight bao phủ dải tần từ 1 μHz đến 56 Gb / s và dải biên độ đầu ra từ 50 mV đến 20V.

Thông tin chi tiết về tính toàn vẹn tín hiệu khi chuyển chuyển đổi:

Máy có Jitter thấp nhất Bù tín hiệu Jitter chính xác
Lower Intrinsic Jitter Precise Jitter Signal
      Biến đổi miền thời gian chuẩn           Khả năng lưu trữ đa dạng
Glitch-Free Timing Flexable data capabilities

 

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn