CX3322A Máy phân tích dạng sóng, 1 GSa/s, 14/16-bit, 2 kênh

Các chức năng chính
Tính năng máy tính lớn

 • 2 kênh analog cho cảm biến dòng và vi sai và bộ điều hợp giao diện đầu dò thụ động
 • Tùy chọn băng thông: 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz
 • Tùy chọn độ sâu bộ nhớ: 4 Mpts/ch, 16 Mpts/ch, 64 Mpts/ch, 256 Mpts/ch
 • Màn hình cảm ứng đa điểm điện dung WXGA 14.1.

Khả năng đo lường

 • Dải động rộng 14 bit hoặc 16 bit
 • Tối ưu hóa để có được đầu ra cảm biến dòng nhiễu thấp
 • Tần số lấy mẫu tối đa 1 GSa/s. Băng thông 200 MHz
 • Các loại kích hoạt thông thường và tính toán theo hàm toán học có sẵn

 Bộ cảm biến dòng và bộ vi sai và bộ điều hợp (sản phẩm phụ kiện tùy chọn)

 • Cảm biến dòng: CX1101A, CX1102A, CX1103A, CX1104A
 • Cảm biến vi sai: CX1105A
 • Bộ điều hợp: CX1151A

 Khả năng phân tích

 • Khả năng phóng to để phân tích dạng sóng sâu
 • Tự động điều chỉnh thang đo và tập dữ liệu mẫu
 • Phân tích thống kê: biểu đồ, CCDF
 • Phân tích phổ theo FFT

CX3322A có 2 kênh dành cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu, những người chỉ cần một hoặc hai phép đo dạng sóng cùng một lúc. Sử dụng cảm biến dòng điện một kênh (CX1101A, CX1103A, CX1104A) hoặc cảm biến vi sai (CX1105A) với giao diện đầu dò thụ động (CX1151A) cho phép đo dạng sóng điện. Các tùy chọn băng thông (50 MHz, 100 MHz và 200 MHz) và các tùy chọn độ sâu bộ nhớ (4 Mpts/ch, 16 Mpts, 64 Mpts và 256 Mpts) có sẵn. Nâng cấp cho cả tùy chọn độ rộng băng thông và bộ nhớ cũng có sẵn cho người dùng CX3300, những người cần hiệu năng cao hơn. Tuy nhiên, số lượng kênh không thể nâng cấp.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn