Cáp nối nguồn nhiễu SNS

Dải cáp kết nối này cho phép sử dụng nguồn nhiễu SNS với Máy phân tích tín hiệu X-Series, máy phân tích phổ ESA Series và bộ phân tích hệ số nhiễu NFA Series. Những dây cáp này có độ dài khác nhau đến 20 feet, (6.1m). Cả hai dòng nguồn nhiễu 346 và 347 đều sử dụng cáp BNC tiêu chuẩn.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn