Cảm biến công suất loại điện trở nhiệt

Đồng hồ đo điện 432A / N432A là một đồng hồ đo tự cân bằng tự động để sử dụng với các cảm biến nhiệt điện trở bù nhiệt độ. Hiệu suất cao và tần số radio tốt (RF) phù hợp với các đặc điểm của các đầu nối nhiệt điện trở ống dẫn sóng 478A và 8478B và 486 series (nay đã ngừng), bao phủ dải tần từ 10 MHz đến 40 GHz. Mỗi giá treo điện trở chứa dữ liệu cho thấy hệ số hiệu chuẩn và hiệu quả hiệu quả ở sáu tần số, có thể truy nguyên trực tiếp tới Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) ở những tần số mà NIST cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn