Ứng dụng tiền hiệu chuẩn đo kiểm cho bộ thu M8091BSPA IEEE 802.3bs

Các tính năng chính và thông số kỹ thuật
Các tiêu chuẩn được hỗ trợ: chip 200MUUI-4 & 400GAUI-8 C2M cho mô-đun (máy chủ và mô đun) PAM4 tại 26.5625 GBaud
Có hướng dẫn cho các cài đặt, hiệu chuẩn tín hiệu tự động và đo lường tiền hiệu chuẩn
Tương tự như ứng dụng hiệu chuẩn N6472A IEEE802.3bs/cd
IEEE 802.3bs được thực hiện theo bản dự thảo 3.5, (hiệu chuẩn nhiễu xuyên âm tại TP4 theo bản dự thảo D3.2 và hiệu chuẩn JRMS vẫn theo D2.1)
Báo cáo đo kiểm HTML – Có thể được tích hợp với Phần mềm phân tích dữ liệu N8844A
Giấy phép đơn lẻ M8091BSPA-1FP bao gồm 12 tháng cập nhật và hỗ trợ

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn