N4917BSCA Đo kiểm khả năng chịu đựng cho bộ thu quang