N4917BACA Đo kiểm khả năng chịu đựng cho bộ thu quang

Các tính năng chính và thông số kỹ thuật
Khả năng
      – Đặc tính bộ thu quang tuân thủ các tiêu chuẩn 25GBASE-ER/-RR/-R, 100GBASE-LR4/-44/-R4 và nhiều tiêu chuẩn thỏa thuận có liên quan 100G (CLR4, CWDM4, 4WDM)
      – Một giải pháp chìa khóa trao tay từ nhà cung cấp tự động hóa tất cả các công cụ trong hệ thống
      – Hiệu chuẩn lặp lại và ổn định tín hiệu quang NRZ
      – Có thể điều chỉnh giá trị cho ER, VECP, J2, J4, J9, biên độ điều chế quang (OMA)
Chức năng
      – Kiểm soát và cài đặt thiết bị đồng nhất với phần mềm N4917BACA
      – Hiệu chuẩn tín hiệu tự động, độ nhạy của máy thu và các phép đo dung sai jitter
      – Kiểm tra và báo cáo thiết bị tùy chỉnh thông qua điều khiển DUT và giao diện tập lệnh
      – Có thể điều chỉnh ứng suất hỗn hợp cho việc hiệu chuẩn tùy theo người dùng
      – Hiệu chuẩn linh hoạt dựa trên cài đặt thông số do khách hàng thiết lập

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn