81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

Đặc điểm và chức năng chính
  • Tạo xung trong dải tần số 1µ – 120 MHz với thời gian tăng/giảm thay đổi
  • Đầu ra dạng sóng sin trong dải tần 1µ – 240 MHz
  • Dạng sóng tùy ý 14 bit, 2 GSa/s
  • Chiều sâu bộ nhớ 512k samples cho dạng sóng tùy ý ở mỗi kênh
  • Nhiễu có hệ số đỉnh có thể lựa chọn và thời gian lặp lại tín hiệu là 26 ngày
  • Khả năng điều chế FM, AM, PW, PWM, FSK lên đến 10 MHz
  • 1 hoặc 2 kênh, ghép đôi và không được ghép nối
  • Đầu ra vi sai
Thông số
Dải tần số 120 MHz với tín hiệu xung, 240 MHz với tín hiệu sin
Những đặc điểm chính bao gồm AFG & bộ tạo nhiễu: sóng sin 240 MHz; dạng sóng tùy ý 2 GSa/s; nhiễu trắng Gauss; Băng thông điều chế 10 MHz. Đầu ra vi sai. Ghép kênh, tách và thêm kênh. Tuân thủ LXI Class C. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 17025 & Z540
Loại tín hiệu dạng xung, sin, tùy ý, răng cưa, vuông, nhiễu
Số đầu ra 2, vi sai
Biên độ 50 mV đến 5Vpp ở toàn bộ dải tần số; 100 mV đến 10Vpp ở tần số tối đa 50 MHz
Khả năng dữ liệu