Thiết bị phân tích tiền hiệu chuẩn EMC và bộ nhận EMI


Deprecated: wp_make_content_images_responsive đã bị loại bỏ từ phiên bản 5.5.0! Hãy sử dụng wp_filter_content_tags(). in /home/admin/web/asic.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Đáp ứng các quy định tuân theo chuẩn EMI là một bước quan trọng trong việc đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng. Keysight có một giải pháp đo lường EMI cho bất cứ nơi nào đang trong 1 chu kỳ phát triển sản phẩm, .

Để tránh việc tốn kém cho những sự chậm trễ có thể xảy ra do đo kiểm hiệu chuẩn bị lỗi, ứng dụng đo lường EMI của Keysight trên máy phân tích tín hiệu dòng X-Series cho phép bạn thực hiện các phép đo tiền hiệu chuẩn và đánh giá chẩn đoán thiết kế của mình – để bạn có thể tìm và khắc phục sự cố trước khi tiến hành trong phòng đo.

Trong đo kiểm hiệu chuẩn EMC, thành công của bạn phụ thuộc vào việc di chuyển sản phẩm trên dây chuyền kiểm tra một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tiến hành kiểm tra đầy đủ các tiêu chuẩn phù hợp với CISPR và MIL-STD cùng bộ thu EMI có thể nâng cấp N9038A MXE. Đối với một giải pháp kiểm tra EMI hoàn chỉnh, Keysight Solutions Partners cung cấp một điểm tiếp xúc duy nhất để bạn kết hợp MXE với phòng đo, anten, phần mềm, tích hợp giá trị gia tăng, đầu dò, …

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn