Sản phẩm kiểm tra giao thức DigRF

Các tính năng chính và thông số kỹ thuật

• Giúp đảm bảo thiết kế của bạn phù hợp với tiêu chuẩn tương thích DigRF v4
• Sử dụng các công cụ phần mềm quen thuộc trên cả giao diện kỹ thuật số và không dây thông qua toàn bộ chu trình thiết kế.
• Nhận thông tin chi tiết về nguyên nhân gốc của tương tác giữa nhiều miền
• Tốc độ và đơn giản hóa thử nghiệm với các phép đo
• Tính đúng đắn trong các phép đo của bạn với kỹ thuật số gigabit cùng với thử nghiệm không dây
• Hỗ trợ thời gian của bạn để yêu cầu thị trường

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn