E2960B Series PCIe Test Solution cho PCIe 1.0 và PCIe 2.0

Thời gian nhanh nhất để có cái nhìn chính xác
Keysight cung cấp thời gian nhanh nhất để có cái nhìn chính xác bằng cách cung cấp một bộ công cụ tích hợp; PCIe analyzer, PCIe exerciser, PCIe jammer và PCIe compliant testing với hệ thống kiểm tra dòng E2960B cho PCIe 1.0 và PCIe 2.0. Với việc thu thập dữ liệu mà bạn có thể tin tưởng và nhiều loại đầu dò, bạn có thể dành thời gian phân tích thiết kế của mình và đưa sản phẩm của bạn ra thị trường một cách nhanh chóng.

PCIe 1.0 hoặc PCIe 2.0?

Nếu bạn đang làm việc với PCI Express Gen1 tốc độ(2.5GT / s) hoặc Gen2 tốc độ (5.0GT / s), Keysight có bộ công cụ phân tích giao thức, Jammer và exerciser đầy đủ cho bạn.

  • Gen2 Ready: PCIe Analyzer, PCIe Exerciser và PCIe Jammer for PCIe 1.0
  • Gen2: PCIe Analyzer, PCIe Exerciser và PCIe Jammer for PCIe 2.0

Hoàn thành sự điều chỉnh tuân theo các yêu cầu với PCI Express

Keysight là nhà cung cấp Gold Suite của Protocol Test Card (PTC) để kiểm tra tính tuân thủ tại PCIe 1.0 và PCIe 2.0. Keysight cũng cung cấp một bộ mở rộng các trường hợp thử nghiệm (170 thử nghiệm) chạy trên phần cứng PTC2 để giúp bạn tăng tốc độ kiểm tra của mình.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn