Phân tích phổ dòng X-Series

Phân tích phổ X-Series
Máy phân tích phổ tiên tiến dòng X cung cấp giải pháp Thiết kế, thử nghiệm chính xác nhanh chóng cho khách hàng
Phân tích tín hiệu thời gian thực băng thông rộng với chi phí thấp
Sau khi mua thiết bị khách hàng có thể dễ dàng nâng cấp tần số, băng thông, phân tích tín hiệu thời gian thực, CPU và hơn thế nữa

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

N9038A-RT1 Phân tích phổ thời gian thực lên đến 85 MHz, Phân tích cơ bản
N9030B PXA Phân tích tín hiệu, Cảm ứng đa điểm, 2 Hz to 50 GHz
N9913A FieldFox Phân tích phổ cầm tay, 4 GHz
N9950A FieldFox Phân tích phổ cầm tay, 32 GHz