Phân tích phổ dòng X-Series

Phân tích phổ X-Series
Máy phân tích phổ tiên tiến dòng X cung cấp giải pháp Thiết kế, thử nghiệm chính xác nhanh chóng cho khách hàng
Phân tích tín hiệu thời gian thực băng thông rộng với chi phí thấp
Sau khi mua thiết bị khách hàng có thể dễ dàng nâng cấp tần số, băng thông, phân tích tín hiệu thời gian thực, CPU và hơn thế nữa

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

N9322C Phân tích phổ cơ bản (BSA), 9 kHz to 7 GHz
N9040B-RT1 Phân tích thời gian thực, 255 MHz, Phân tích cơ bản, Cảm ứng đa điểm
N9030B-RT1 Phân tích thời gian thực, 160 MHz, Phân tích cơ bản, Cảm ứng đa điểm
N9000B CXA Phân tích tín hiệu, Cảm ứng đa điểm, 9 kHz to 26.5 GHz