Phân tích mạng dòng PNA, 900 Hz to 120 GHz

Thiêt bị phân tích mạng xuất sắc không có đối thủ

Tần số số hoạt động của PNA và PNA-X có thể được mở rộng lên đến 1,5 THz với bộ mở rộng tần số.

Lựa chọn giữa ba dòng máy PNA để có được tốc độ, hiệu suất và giá tốt

Trong nghiên cứu & phát triển, kết quả đo lường cao chính xác cao giúp bạn hiểu sâu hơn để có các thiết kế tốt

Trên dây chuyền sản xuất, đạt được năng suất và độ lặp lại bạn cần chuyển đổi thiết kế tuyệt vời thành các sản phẩm cạnh tranh

Nhận được sự diễn tả tuyệt đỉnh của chuyên gia Keysight trong đặc tính của thiết bị tuyến tính và phi tuyến

So sánh các model

Loại sản phẩm Tần số lớn nhấtDải độngCông suất raNhiễu kết quả đo
N5235B PNA-L Microwave Network Analyzer, 50 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

50 GHz122 dB6 dBm0.003 dBrms
N5221B PNA Phân tích mạng sòng cực ngắn, 13.5 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

67 GHz128 dB13 dBm0.002 dBrms
N5222B PNA Phân tích mạng sòng cực ngắn, 26.5 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

26.5 GHz127 dB13 dBm
N5224B PNA Phân tích mạng sòng cực ngắn, 43.5 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

43.5 GHz127 dB13 dBm0.003 dBrms
N5225B PNA Microwave Network Analyzer, 50 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

50 GHz127 dB13 dBm0.002 dBrms
N5227B PNA Phân tích mạng sòng cực ngắn, 67 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

67 GHz128 dB13 dBm0.002 dBrms
N5249B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 8.5 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

8.5 GHz127 dB13 dBm0.002 dBrms
N5241B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 13.5 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

13.5 GHz127 dB13 dBm0.002 dBrms
N5242B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 26.5 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

26.5 GHz127 dB13 dBm
N5244B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 43.5 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

43.5 GHz129 dB13 dBm0.002 dBrms
N5245B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 50 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

50 GHz124 dB13 dBm
N5247B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 67 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

67 GHz129 dB13 dBm

Sản Phẩm Liên Quan

N5247B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 67 GHz
N5235B PNA-L Microwave Network Analyzer, 50 GHz
N5249B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 8.5 GHz
N5222B PNA Phân tích mạng sòng cực ngắn, 26.5 GHz