Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 1000X

Các máy hiện sóng giá thành hợp lý,và có chất lượng cao:

  • 50MHz đến 100MHz
  • Theo dõi  chi tiết hơn với tốc độ cập nhật lên đến 50.000 wfms/ giây.
  • Thực hiện các phép đo chuẩn xác, chuyên nghiệp bao gồm các chứ năng như mask, math, FFT, analog bus, và protocol triggering/decode.
  • Dễ dàng sử dụng: Máy hiện sóng có chức năng trợ giúp đươc tích hợp sẵn và các tín hiệu mẫu để tham khảo.
  • Các giáo viên có thể dễ dàng hiết lập các bài giảng với bộ kít miễn phí: Educator’s Resource Kit.

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng DSAZ634A Infiniium : 63 GHz, 4 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSOX3012T 100 MHz, 2 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSOX1102G: 70/100 MHz, 2 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSAZ632A Infiniium : 63 GHz, 2 kênh tương tự