Máy hiện sóng dòng Infiniium V

Nhanh chóng làm rõ ràng mọi tín hiệu.
Khả năng nâng cấp băng thông lên 33 GHz để đạt được tính lâu dài cho khoản đầu tư của bạn.
Tối đa hóa các phép đo eye height với lượng nhiễu ít nhất từ máy hiện sóng
Xem hiệu suất jitter chân thực nhất của thiết kế của bạn với mức thấp nhất 100 fs dao động nội tại jitter
Gỡ lỗi một số thiết kế khó khăn nhất của bạn bằng bộ trigger serial phần cứng dài nhất trong công nghiệp

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng DSOX3012A : 100 MHz, 2 kênh
Máy hiện sóng DSOZ634A Infiniium 63 GHz, 4 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSOX3012T 100 MHz, 2 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSOX2004A: 70 MHz, 4 kênh tương tự