Máy hiện sóng dòng Infiniium 9000

Được thiết kế để đạt được khả năng đo lường rộng nhất
Băng thông từ 600 MHz đến 4 GHz
Thiết kế 3 trong 1: Máy hiện sóng, máy phân tích logic và máy phân tích giao thức
Chụp các khoảng thời gian dài hơn với độ sâu bộ nhớ lên đến 1 Gpts
Xem biểu diễn chính xác tín hiệu của bạn với tốc độ lấy mẫu tối đa 20 GSa / s

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng lai MSOX6004A Mixed Signal Oscilloscope: 1 GHz – 6 GHz, 4 kênh tương tự và 16 kênh số
Máy hiện sóng DSOX1102G: 70/100 MHz, 2 kênh tương tự
Tầng sản phẩm số 3 mẫu
Dòng máy hiện sóng dạng USB Keysight Streamline Series P9241A