Phụ kiện và các sản phẩm bổ sung cho BERT và máy tạo xung mẫu

Phụ kiện và các sản phẩm bổ sung cho BERT và máy tạo xung mẫu
Keysight cung cấp một loạt các phụ kiện cho các phép đo tín hiệu tốc độ cao. Các dòng sau đây được lựa chọn đặc biệt cho việc sử dụng với 81250 ParBERT, dòng N4900 B49, Dòng N496x BERT, bộ tạo dữ liệu và bộ tạo xung mẫu.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn