Máy hiện sóng dòng InfiniiVision M924XA PXIe

Công nghệ InfiniiVision trong mô-đun PXIe
Băng thông 200 MHz, 500 MHz và 1 GHz
2 kênh analog và 5 tốc độ lấy mẫu GSa / s
Xem thêm chi tiết tín hiệu với tỷ lệ cập nhật 1.000.000 wfms / s
Nhanh chóng tách tín hiệu với chức năng Zone Triggering
Cũng có sẵn: máy phát dạng sóng tùy ý 20 MHz, vôn kế 3 chữ số, kích hoạt / phân tích nối tiếp và kiểm tra mặt nạ

So sánh các model

Loại sản phẩmBăng thôngBộ nhớ lớn nhấtTốc độ lấy mẫu lớn nhấtHệ điều hành

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng dạng lai MSO9104A: 1 GHz, 4 kênh tương tự và 16 kênh số
Máy hiện sóng lai MSOX6004A Mixed Signal Oscilloscope: 1 GHz – 6 GHz, 4 kênh tương tự và 16 kênh số
Máy hiện sóng DSOV134A Infiniium V-Series: 13 GHz, 4 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSOX3014T 100 MHz, 4 kênh tương tự