Máy hiện sóng dòng Infiniium Z

Đạt được các phép đo cực mới
Các model băng thông 20 đến 63 GHz
Đạt được độ phân giải thời gian cao hơn với tốc độ lấy mẫu nhanh chóng và tương thích 160 GSa / s
Xem hiển thị đúng nhất về tín hiệu của bạn với độ chính xác đo cao nhất
Ghi lại nhiều tín hiệu hơn với bộ nhớ sâu nhất trong công nghiệp (tối đa 2 Gpts cho mỗi kênh)

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Tầng sản phẩm số 3 mẫu
Máy hiện sóng lai MSOX3012A : 100 MHz, 2 kênh tương tự,16 kênh số
Máy hiện sóng DSOX3014A 100 MHz, 4 kênh
Máy hiện sóng DSOX3012T 100 MHz, 2 kênh tương tự