Máy hiện sóng dòng Infiniium Z

Đạt được các phép đo cực mới
Các model băng thông 20 đến 63 GHz
Đạt được độ phân giải thời gian cao hơn với tốc độ lấy mẫu nhanh chóng và tương thích 160 GSa / s
Xem hiển thị đúng nhất về tín hiệu của bạn với độ chính xác đo cao nhất
Ghi lại nhiều tín hiệu hơn với bộ nhớ sâu nhất trong công nghiệp (tối đa 2 Gpts cho mỗi kênh)

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng DSAZ634A Infiniium : 63 GHz, 4 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSA90254A Infiniium High Performance: 2.5 GHz
Máy hiện sóng DSAZ632A Infiniium : 63 GHz, 2 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSOX1102A: 70/100 MHz, 2 kênh tương tự