Máy hiện sóng dòng Infiniium 90000A

Được thiết kế đạt được độ chính xác đo thời gian thực chưa từng có
2,5 GHz đến 13 GHz
Tận dụng tối đa máy hiện sóng của bạn để mô tả và phân tích
Vượt qua các bài kiểm tra tuân thủ yêu cầu ngày nay nhanh hơn
Tự tin gỡ lỗi thiết kế khó khăn nhất của bạn

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng DSAZ632A Infiniium : 63 GHz, 2 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSOZ632A Infiniium: 63 GHz, 2 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSAZ634A Infiniium : 63 GHz, 4 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSOZ634A Infiniium 63 GHz, 4 kênh tương tự