Máy hiện sóng dòng Infiniium 90000A

Được thiết kế đạt được độ chính xác đo thời gian thực chưa từng có
2,5 GHz đến 13 GHz
Tận dụng tối đa máy hiện sóng của bạn để mô tả và phân tích
Vượt qua các bài kiểm tra tuân thủ yêu cầu ngày nay nhanh hơn
Tự tin gỡ lỗi thiết kế khó khăn nhất của bạn

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng lai MSOX6002A Mixed Signal Oscilloscope: 1 GHz – 6 GHz, 2 kênh tương tự 16 kênh số
Máy hiện sóng DSA90254A Infiniium High Performance: 2.5 GHz
Máy hiện sóng DSOX2004A: 70 MHz, 4 kênh tương tự
Máy hiện sóng DSO1004A , 60 MHz, 4 kênh tương tự (ĐÃ NGỪNG SẢN XUẤT)