Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 2000 X

Nhận phạm vi rộng hơn cho cùng một chi phí ban đầu với công nghệ đột phá

  • 70 MHz đến 200 MHz
  • Xem chi tiết tín hiệu hơn với tỷ lệ cập nhật 200.000 wfms / s
  • Xem nội dung kỹ thuật số tương quan thời gian với 8 kênh kỹ thuật số (MSO)
  • Điều chế tín hiệu trong máy hiện sóng với WaveGen, tích hợp bộ tạo hàm 20 MHz (tùy chọn)
  • Nhanh chóng phân loại các tín hiệu bằng vôn kế 3 chữ số tích hợp và bộ đếm 5 chữ số
  • Giải mã các bus nối tiếp nhanh hơn với các tùy chọn phân tích nối tiếp dựa trên phần cứng cho CAN, LIN, I2C, SPI và RS232 / 422/485 / UART
  • Đảm bảo khả năng nâng cấp đầy đủ,tối ưu khoản đầu tư của bạn.

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng MSOS054A High-Definition: 500 MHz, 4 kênh tương tự và 16 kênh số
Máy hiện sóng DSOX2002A : 70 MHz, 2 kênh tương tự
Máy hiện sóng lai MSOX3012T : 100 MHz, 2 kênh tương tự và 16 kênh số
Máy hiện sóng DSO90404A Infiniium High Performance: 4 GHz