Phần mềm thiết lập kiểm tra không dây

Phần mềm thiết lập kiểm tra không dây
Tự động kiểm tra với phần mềm tận dụng các tính năng của bộ thử nghiệm và tránh việc bạn bảo trì phần mềm đang làm thường xuyên
Mở rộng khả năng thiết lập kiểm tra không dây Keysight với các sản phẩm phần mềm được thiết kế để đơn giản hóa các phép đo không dây và tự động kiểm tra về thời gian và các nhiệm vụ đo lường và phân tích phức tạp. Các sản phẩm phần mềm có sẵn cho tất cả các nền tảng thiết lập thử nghiệm truyền thông không dây – kiểm tra tự động cho các thiết bị di động di động, WiMAX ™, LTE và các thiết bị Bluetooth® / WLAN.
Nâng cao giá trị của bộ kiểm tra không dây của bạn
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn