Khả năng tương thích thử nghiệm Anite SAS

Anite SAS Khả năng tương thích thử nghiệm

  • Truy cập nền tảng nâng cao để mô phỏng mạng, hiện đang được các hãng cấp 1 lớn sử dụng trong các chương trình chấp nhận thiết bị của họ
  • Tăng tốc việc giới thiệu các thiết bị di động mới với thử nghiệm dựa trên phòng thí nghiệm hiệu quả, có thể kiểm soát, lặp lại và tự động
  • Nhanh chóng đánh giá các thiết bị trong tích hợp, kiểm tra khả năng tương tác và các giai đoạn thử nghiệm chấp nhận sóng mang
  • Tiến hành kiểm tra thiết bị nghiêm ngặt để đạt được trải nghiệm vượt trội về mặt chức năng và chất lượng thoại và truyền dữ liệu
  • Kiểm tra hiệu suất dữ liệu trong điều kiện mờ dần bằng cách sử dụng khả năng fading nội bộ để cho phép kiểm tra hiệu năng toàn diện
    Giải pháp mô phỏng mạng dễ sử dụng cung cấp:
  • Phạm vi thử nghiệm rộng nhất cho các chương trình chấp nhận thiết bị do các nhà khai thác di động cấp 1 bắt buộc
  • Giao diện đồ họa đơn giản và trực quan với các chức năng tiên tiến và các trường hợp kiểm tra
  • Giải pháp kiểm tra khả năng tương tác bằng chứng trong tương lai
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn