Hệ thống kiểm tra không dây

Hệ thống kiểm tra không dây
Hệ thống Keysight tích hợp các công cụ, cáp và phần cứng hệ thống vào một giá được thiết kế cẩn thận để cung cấp làm mát, điện, an toàn và ổn định cơ học. Hãy để Keysight giúp bạn dễ dàng chuyển đổi từ thiết kế sang sản xuất tấn suất cao một cách nhanh chóng trong khi giảm chi phí kiểm tra, cho phép bạn đạt được khả năng sinh lời nhanh hơn.
Các giải pháp liên quan từ Anite
Anite hiện là một phần của Keysight Technologies. Vui lòng truy cập trang web Thiết bị kiểm tra không dây và các giải pháp không dây để biết thông tin về Anite Conformance Toolset, Kiểm tra khả năng tương tác Anite SAS, Giải pháp giả lập kênh Propsim, Bộ công cụ kiểm tra ổ đĩa ảo Anite và Bộ công cụ phát triển Anite.
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn