E6950A Giải pháp kiểm tra phù hợp eCall / ERA-GLONASS

Giải pháp kiểm tra sự phù hợp của eCall / ERA-GLONASS mô phỏng một PSAP và điều khiển UXM / 8960 và MXG để mô phỏng một mạng di động. Nó cung cấp các tọa độ GNSS theo yêu cầu của IVS để biên dịch tập dữ liệu tối thiểu (MSD). Thiết lập này giúp xác minh xem hệ thống hoặc modem trong xe có thể kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp hay không, gửi đúng dữ liệu MSD thô và thiết lập kết nối thoại với PSAP, kiểm tra cả hai nền tảng Pan European và ERA-GLONASS – hoàn toàn độc lập của bất kỳ mạng di động thực tế nào. Máy phân tích âm thanh tùy chọn để kiểm tra song song chất lượng giọng nói có sẵn.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn