Phụ kiện & tùy chọn cho dòng sản phẩm VXI

Bộ đầu đổi của Keysight để lắp các mô-đun kích thước loại A/B trong khung chính VXI loại C

  • Sử dụng bộ đầu đổi Keysight VXI để lắp các mô-đun kích thước loại A/B trong khung chính VXI loại C.
  • Cho phép nhiều thẻ VME được sử dụng trong máy tính lớn của VXI.
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn