Bộ chuyển đổi D/A VXI

Với công cụ chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự của Keysight Technologies, bạn có thể điều khiển các thiết bị được thử nghiệm hoặc mô phỏng cảm biến trong hệ thống thử nghiệm dựa trên VXI.
Chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự chuyển đổi của Keysight cung cấp nhiều kênh đầu ra điện áp và hiện tại. Có hai thẻ để chọn, kích thước B và kích thước C.

Bộ chuyển đổi D/A của Keysight E1418A 8/16-Channel D/A

  • Mô-đun VXI có kích thước C, 1 khe, 1 khe cắm
  • 8/16 kênh độc lập (V/I)
  • Độ phân giải 16 bit D/A cho mỗi kên

Bộ chuyển đổi D/A của Keysight E1338A 4 kênh

  • Mô-đun VXI cỡ 1, khe B, đăng ký
  • Bốn kênh riêng biệt (V / I)
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn