I/O số USB

Dòng I / O số USB Keysight U2600 là một thiết bị hiệu quả về chi phí với việc cung cấp 64 đường số được tách riêng. Nó đi kèm với phần mềm Quản lý đo lường Keysight (AMM) để thiết lập và ghi dữ liệu nhanh chóng. Đơn giản hóa điều này là chức năng lệnh logger được cung cấp trong Trình quản lý đo lường Keysight cho phép chụp các lệnh cấu hình có thể dễ dàng chuyển đổi thành các đoạn mã VEE. Các ngôn ngữ được hỗ trợ khác là VB, C ++ và C #.
Mang lại cho người dùng sự linh hoạt hơn, dòng USB DIO U2600 tương thích với nhiều môi trường phát triển ứng dụng như Keysight VEE, MATLAB® R2007a, NI LabVIEW và Microsoft® Visual Studio®.
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn