Dòng sản phẩm USB Streamline

Hình thức nhỏ gọn
Cân bằng thời hạn, năng suất, ngân sách và không gian với dòng Keysight Streamline Series. Bạn sẽ tự tin thực hiện trên mọi giai đoạn trong vòng đời phát triển của sản phẩm bằng cách tận dụng các phép đo chính xác và có thể lặp lại, khả năng mã tự động và trải nghiệm người dùng trực quan nhất quán. Với các Dịch vụ Keysight toàn diện bao gồm hiệu chuẩn, giáo dục và tư vấn, các công cụ này giúp nâng cao giải pháp của bạn nhằm giúp bạn đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ và giảm chi phí.
Dòng Keysline Streamline bao gồm các thiết bị USB nhỏ gọn,. Với các ứng dụng và độ chính xác tương tự như các máy để bàn cùng tình năng, dòng USB  mới là tùy chọn nhỏ gọn hoàn hảo. Đó là di động, dễ sử dụng, và không có sự thỏa hiệp trong hiệu suất.
Nhận thông tin chi tiết có thể hành động nhanh hơn — mà không mất thời gian, ngân sách hoặc thời gian chờ đợi
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn