Thiết bị điều khiển và đóng cắt LXI dòng L4400

Dòng thiết bị chuyển mạch Keysight L4400, đầu vào / đầu ra kỹ thuật số và đầu ra tương tự cung cấp sự cân bằng tốt nhất về kích thước, chức năng và test. Chúng là các công cụ độc lập thực hiện chức năng giống như các mô-đun trình cắm thêm 34980A-Series đồng hành của chúng,đi kèm với một giao diện lập trình hoạt động đầy đủ bao gồm một trang web để dễ dàng kiểm soát.

Dành cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất của Thiết bị Chuyển mạch / Đo lường Đa năng Keysight 34980A với số lượng kênh thấp hơn.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn