Mô-đun kiểm tra nâng cao 64 kênh (ATM)


Deprecated: wp_make_content_images_responsive đã bị loại bỏ từ phiên bản 5.5.0! Hãy sử dụng wp_filter_content_tags(). in /home/admin/web/asic.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

ATM là giải pháp được thiết kế để kiểm tra và chẩn đoán tất cả các IC số và PCB từ tất cả
các họ logic, bao gồm TTL, CMOS, LVTTL và ECL. Giải pháp này có thể kiểm tra linh kiện ngay trong mạch hoặc linh kiện rời ngoài mạch. Với thông số kỹ thuật cao và lên đến 2.048 kênh, mô-đun này lý tưởng cho cả kiểm tra linh kiện và PCB.

Tính năng Thông số kỹ thuật
  • Kiểm tra chức năng trong mạch
  • Kiểm tra chức năng ngoài mạch
  • Trình tạo đồ họa cho các vectơ thử nghiệm tùy chỉnh
  • Kiểm tra Kết nối, điện áp, nhiệt và tín hiệu V-I
  • Nhận diện các IC không xác định
  • Số kênh I/O: 64/mô-đun
  • Dải điện áp ra: +/- 10 V
  • Tốc độ thay đổi: >100 V/µs
  • Chế độ kiểm tra: Single (kiểm tra đơn lẻ), Loop (lặp, không điều kiện), True Loop (lặp khi kiểm tra thành công), False Loop (lặp khi kiểm tra lỗi).
  • Chế độ kiểm tra: Kiểm tra so sánh với thư viện cơ bản

 

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn