Tải điện 1 chiều dòng N3300A


Deprecated: wp_make_content_images_responsive đã bị loại bỏ từ phiên bản 5.5.0! Hãy sử dụng wp_filter_content_tags(). in /home/admin/web/asic.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Dòng tải điện tử N3300A có tốc độ nhanh, chính xác và lý tưởng để tăng sản lượng trong sản xuất nguồn cung cấp điện dc. DÒng này bao gồm khung chính có chiều rộng full rack (1800 watt max) và khung rộng một nửa chiều rộng (600 watt max), và 7 mô-đun tải điện tử có thể hoán đổi cho nhau. Các mô-đun cung cấp nhiều dải điện áp, dòng điện và công suất. Các đầu nối dc mới cho các cấu hình hệ thống thử nghiệm hiện khả dụng trên tất cả các mô-đun.

Thông số

Kiểu Mô đun
Điện áp vào 0-240 V
Dòng vào 0-120 A
Công suất  600 W
GPIB

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn

Deprecated: wp_make_content_images_responsive đã bị loại bỏ từ phiên bản 5.5.0! Hãy sử dụng wp_filter_content_tags(). in /home/admin/web/asic.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Basic Instruments Flyer – November 2018 – January 2019

DC-DC Converter Testing – Case Study

10 Practical Tips to Help Your Power Testing and Analysis – Application Note