Tải điện 1 chiều dòng N3300A

Dòng tải điện tử N3300A có tốc độ nhanh, chính xác và lý tưởng để tăng sản lượng trong sản xuất nguồn cung cấp điện dc. DÒng này bao gồm khung chính có chiều rộng full rack (1800 watt max) và khung rộng một nửa chiều rộng (600 watt max), và 7 mô-đun tải điện tử có thể hoán đổi cho nhau. Các mô-đun cung cấp nhiều dải điện áp, dòng điện và công suất. Các đầu nối dc mới cho các cấu hình hệ thống thử nghiệm hiện khả dụng trên tất cả các mô-đun.

Thông số

Kiểu Mô đun
Điện áp vào 0-240 V
Dòng vào 0-120 A
Công suất  600 W
GPIB

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn