Khung tải điện một chiều N3305A 500 Watt

Thông số kỹ thuật
Cấu hình cơ bản n/a
File thông số sản phẩm 2012-12-05 | PDF 585 KB
Kiểu Module
Điện áp vào 0-150 V
Dòng vào 0-60 A
Công suất 500 W
GPIB
Mô tả

Keysight N3305A là mô-đun tải điện tử 500 W (0-60A, 0-150V) để sử dụng trong khung chính tải điện tử N3300A hoặc N3301A trong các ứng dụng hệ thống. Mô-đun tải N3305A nhanh và chính xác, để lập trình ở chế độ dòng không đổi, điện áp không đổi, hoặc chế độ điện trở không đổi, hoặc để thực hiện các phép đo điện áp, dòng điện hoặc công suất. N3305A cũng có thể số hóa dạng sóng.

Thử nghiệm nhiều nguồn cung cấp điện dc đầu ra và bộ chuyển đổi dc-dc có thể tốn rất nhiều thời gian nếu mỗi đầu ra phải được kiểm tra tuần tự. Nếu các phép đo được thực hiện thông qua MUX sử dụng một DMM, đây là điều sẽ xảy ra. Sử dụng khả năng đo lường tích hợp của các tải điện tử N3300A, tất cả các đầu ra có thể được đo đồng thời. Ngoài ra, nhiều nguồn điện đầu ra có thể được kiểm tra đồng thời.

Một địa chỉ GPIB duy nhất là tất cả những gì bạn cần để kiểm soát hoàn toàn và đọc lại mô-đun tải N3305A trong một khung chính N3300A hoặc N3301A. Tải điện tử N3305A cung cấp hoạt động nhanh và lập trình chính xác và đọc lại cần thiết cho các hệ thống kiểm tra nguồn điện DC có khối lượng cao.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn