Máy phát hàm/Máy tạo dạng sóng tùy biến


Deprecated: wp_make_content_images_responsive đã bị loại bỏ từ phiên bản 5.5.0! Hãy sử dụng wp_filter_content_tags(). in /home/admin/web/asic.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Các máy tạo dạng sóng của Keysight 33500B và 33600A với Công nghệ Trueform độc quyền cung cấp nhiều khả năng, độ trung thực và tính linh hoạt hơn so với các máy phát dạng sóng DDS thế hệ trước.

Biến dạng sóng hài thấp

Loại bỏ gần như hoàn toàn nhiễu do máy tạo ra. Nhờ vào các đặc điểm thiết kế và nguyên lý hoạt động của máy, mà trong các phép đo của bạn có được ưu điểm này.

Giảm jitter

Cung cấp nhiễu pha rất thấp để thể hiện tín hiệu chính xác nhất.

Băng thông nhiễu tùy biến

Điều chỉnh băng thông của bộ tạo nhiễu tích hợp để kiểm soát tần số của tín hiệu.

Tổng hợp và khả năng kết hợp dạng sóng

Dễ dàng thêm nhiễu vào tín hiệu để kiểm tra biên và méo chỉ bằng một kênh duy nhất. Bạn có thể tạo tín hiệu đa tần số kép mà không cần bộ tạo kênh đôi. Trên mô hình hai kênh, bạn có thể tổng hợp và kết hợp tối đa bốn tín hiệu.

Phần mềm BenchVue được bật: hỗ trợ việc kết hợp giữa PC với thiết bị đo, không cần lập trình. Điều khiển trực quan các trình tạo dạng sóng của bạn, xây dựng các kiểm tra tự động và thiết kế các dạng sóng tùy chỉnh từ PC của bạn

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn