Cảm biến công suất

Các cảm biến công suất của Keysight hoạt động ở một dải rộng, từ các cảm biến cặp nhiệt điện dòng N8480 tầm trung, cảm biến dòng E-Series đỉnh-trung bình, và cảm biến dòng P-Series băng rộng tới các cảm biến U2000 giao diện USB.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn