Cảm biến công suất dòng EPM và EPM-P

EPM và EPM-P Series cung cấp các máy đo công suất khả trình, hiệu suất cao cho các phép đo CW, đo công suất trung bình và công suất đỉnh.
Dòng EPM: đo công suất trung bình trên dải từ -70 dBm đến +44 dBm và dải tần số trên 9 kHz đến 110 GHz
Dòng EPM-P: đo công suất đỉnh, trung bình và thời gian trên -65 dBm đến +20 dBm, đến 18 GHz sử dụng cảm biến điện E932XA. Nó cung cấp phân tích xung và thống kê hoàn chỉnh với phần mềm PC thông qua GPIB hoặc RS232

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn