Giải pháp kiểm tra bit lỗi dòng M8000

Kiểm tra thiết kế một cách tốc hành
Việc đo đạc hiệu suất thời gian đơn giản là điều cần thiết khi bạn đang phát triển các dòng máy tính, hoặc dòng thiết bị liên lạc thế hệ tiếp theo. Dòng thiết bị M8000 Series của Keysight là giải pháp kiểm tra bit lỗi tích hợp tiên tiến cho các đặc tính, việc xác nhận và đo kiểm hiệu chuẩn của lớp vật lý. Với việc hỗ trợ cho một dải rộng các tốc độ dữ liệu và dữ liệu tiêu chuẩn, dòng M8000 cung cấp các kết quả chính xác, đáng tin cậy giúp tăng tốc độ khả năng làm chủ của bạn về hiệu suất của các thiết bị kỹ thuật số tốc độ cao.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn