Các giải pháp kiểm tra bộ thu phát đa năng IEEE 802.3

Các tính năng chính và thông số kỹ thuật
– Kiểm tra bộ thu sóng đa năng Ethernet cho các ứng dụng 10GBASE-KR / 25GBASE-KR / 100GBASE-KR4
– Có thể cấu hình lên đến 16 Gb/s hoặc, lên đến 32 Gb/s với BERT hiệu suất cao J-BERT M8020A bao gồm:

Được tích hợp trong mạch điều chỉnh giảm, nguồn phát jitter, ISI có thể điều chỉnh cho dữ liệu đầu ra
Tích hợp CDR và cân bằng cho dữ liệu đầu vào
Tùy chọn đàm phán cân bằng máy phát tương tác cho J-BERT M8020A
– Nhiễu ngẫu nhiên sử dụng bộ tạo sóng tùy ý M8195A kết hợp với bộ chiết M8045A-802

Máy hiện sóng thời gian thực của Keysight và phần mềm hiệu chuẩn N8814 và N8829.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn