Phân tích giao thức U4431U MIPI M-PHY

Các tính năng chính và thông số kỹ thuật

Nguồn sức mạnh để đáp ứng nhu cầu thiết kế của ngày hôm nay và ngày mai

 • Tốc độ dữ liệu lên đến Gear 3 HS
 • Trace depth 16 GB
 • Lên đến 4 làn dữ liệu

Có cái nhìn sâu sắc vào các thiết kế phức tạp

 • Theo dõi nhiều bus M-PHY từ PHY đến lớp ứng dụng
 • Chế độ RAW 8b / 10b lượt xem dữ liệu
 • Tích hợp Infiniium Oscilloscope
 • Giao diện mạnh mẽ cho phép tùy chỉnh chế độ xem hệ thống không giới hạn

Trình kích hoạt mạnh mẽ

 • N-way nếu / then / else kích hoạt phân nhánh với logic AND / OR
 • Hơn 50 macro kích hoạt
 • Trình kích hoạt lỗi PHY và giao thức
 • Bộ đếm sự kiện, cờ và bộ hẹn giờ

Đầu cắm linh hoạt

 • U4433A high-Z flying leads (connects to N5426A ZIF tips)
 • U4432A low-Z SMA interface
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn