N5300 Series Chassis

Keysight cung cấp hệ thống kiểm tra đa cổng hiệu quả về chi phí để xác minh hiệu suất tối ưu của các mạng và thiết bị – từ mô phỏng và phân tích đa kênh.

Keysight cung cấp 2 loại chassis từ 2 khe đến 4 khe có thể được gắn vào một giá chuẩn 19 ” hoặc xếp chồng lên nhau trên một bàn.

Người dùng có thể dễ dàng ghép lên đến ba khung Chassis để tạo ra mật độ cao nhất của công nghiệp với các cổng thử nghiệm. Một khung nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ cũng có sẵn để thử nghiệm di động hoặc máy tính để bàn. Các mô hình khung gầm bao gồm:

  • Portable 2-Slot Chassis (N5302A)
  • Portable 4-Slot Chassis (N5304A)
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn