Giải pháp giao thức PCI EXPRESS®

Digital Test Console, giải pháp kiểm tra hoàn chỉnh và tích hợp PCIe 3.0 – Phân tích PCIe, đầu dò PCIe và PCIe Exerciser cho PCIe 3.0, PCIe 2.0 và PCIe 1.0

Giải pháp kiểm tra giao thức Digital Test Console PCI Express của Keysight hỗ trợ tất cả tốc độ PCIe, 2,5 GT / s (Gen1), 5,0 GT / s (Gen2) thông qua PCIe 8GT / s (Gen3). Digital Test Console là giải pháp thử nghiệm hoàn chỉnh nhất của cho PCIe 3.0, với một phân tích PCIe, PCIe LTSSM exerciser và cả hai bus giữa cũng như đầu dò interposer khe cắm sử dụng công nghệ ESP (Equalizing Snoop Probe).

Điều hướng các thông số kỹ thuật đang phát triển

Với nhu cầu đầu tiên ra thị trường, nhiều người dùng đầu tiên đang theo các phiên bản đầu tiên của đặc điểm kỹ thuật. Với sự hiện diện mạnh mẽ trong PCI-SIG, các sản phẩm và chuyên môn của Keysight giúp điều hướng các thách thức của một đặc điểm kỹ thuật đang phát triển. Phân tích PCIe của Keysight và PCIe exerciser sẽ hỗ trợ phiên bản đầu tiên của đặc điểm kỹ thuật, với khả năng hỗ trợ phiên bản 1.0.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn