Máy phân tích logic di động 34 kênh 16861A

Máy phân tích logic 16861A di động cung cấp tốc độ chụp với thời gian nhanh nhất,bộ nhớ lớn nhất cho các công đoạn debug số

Số kênh Zoom miền thời gian Tốc độ định thời lớn nhất (nửa số kênh / toàn dải) Max State Speed, Max Data Rate Bộ nhớ tối đa
34 12.5 GHz 5 GHz thông thường / 12.5 GHz timing zoom 700 MHz, 1400 Mb/s 128M
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn