Mô-đun kiểm tra IC tương tự (AICT)


Deprecated: wp_make_content_images_responsive đã bị loại bỏ từ phiên bản 5.5.0! Hãy sử dụng wp_filter_content_tags(). in /home/admin/web/asic.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

AICT cho phép kiểm tra chức năng của các IC tương tự trong mạch và các thành phần rời rạc như transistor, diode… Tất cả các thiết bị, linh kiện tương tự phổ biến đều có thể được kiểm tra khi chúng được lắp trên bảng mạch. AICT cũng bao gồm một bộ kiểm tra V/I có thể cấu hình đầy đủ được trang bị bộ tạo xung để kiểm tra các thiết bị kích hoạt bằng cổng.

Tính năng Thông số 
  • Kiểm tra chức năng trong mạch của các họ IC
  • Kiểm tra các thành phần rời rạc
  • Kiểm tra đặc tuyến V-I
  • Kiểm tra ma trận V-I
  • Số lượng kênh thử nghiệm: 24 + 2 probe
  • Tần số kiểm tra: 37,5 Hz đến 12 kHz
  • Các dạng sóng kiểm tra: Sin, tam giác, ramp
  • Hỗ trợ gói: DIL, SOIC, PLCC
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn

Deprecated: wp_make_content_images_responsive đã bị loại bỏ từ phiên bản 5.5.0! Hãy sử dụng wp_filter_content_tags(). in /home/admin/web/asic.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

AICT BrochureVN