Mô-đun quét ma trận nâng cao 64 kênh (AMS)

AMS sử dụng một cách tiếp cận mới để kiểm tra đặc tuyến V/I. Giải pháp AMS tăng khả năng kiểm tra bằng cách thay đổi tần số của tín hiệu thử nghiệm để quan sát phản ứng của DUT (Thiết bị được kiểm tra) trên một dải tần số. Điều này có thể dẫn đến việc phát hiện lỗi không thể phát hiện được với các công cụ khác chỉ kiểm tra trên một tần số duy nhất

  • Kiểm tra tín hiệu V-I bằng quét tần số
  • Kiểm tra tín hiệu V-I (với tần số cố định)
  • Kiểm tra V-I đa tham chiếu (Ma trận V-I)
  • Số lượng kênh thử nghiệm: 64 kênh + 4 probe
  • Tần số kiểm tra (tĩnh): 1 Hz đến 10 kHz
  • Tần số kiểm tra (quét): 100 Hz đến 10 kHz
  • Chế độ so sánh: Trực tiếp hoặc từ lưu trữ
  • Số lượng đầu ra xung: 4
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn